07.09.2017 |

Σταθερή ποιότητα: Διετής Εγγύηση για τα Γνήσια Ανταλλακτικά MAN

Η διετής εγγύηση ισχύει από το 2017 και μετά, για όλες τις επισκευές που πραγματοποιούνται στο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών της ΜΑΝ και περιλαμβάνουν τα Γνήσια Ανταλλακτικά MAN, τα Γνήσια Ανταλλακτικά MAN Ecoline και τα Γνήσια Αξεσουάρ MAN που τοποθετούνται στο πλαίσιο των εργασιών επισκευής ή τοποθέτησης.

Γνήσια Ανταλλακτικά MAN

Τα γνήσια ανταλλακτικά MAN κατασκευάζονται και ελέγχονται σύμφωνα με αυστηρά πρότυπα ποιότητας εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας και οικονομική αποδοτικότητα. Όλα αυτά χωρίς να ξεχνάμε την άμεση διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, η οποία αποτελεί σημαντικό πυλώνα του σέρβις της MAN. Κατά μέσο όρο, περισσότερα από 5.000 γνήσια ανταλλακτικά είναι διαθέσιμα στην κεντρική αποθήκη της MAN, συμπεριλαμβανομένων εξαρτημάτων για παλαιότερα μοντέλα και εξειδικευμένα οχήματα, με στόχο τον μικρότερο δυνατό χρόνο ακινητοποίησης των οχημάτων σε περίπτωση βλάβης. Το 95% όλων των εξειδικευμένων ανταλλακτικών, που δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, παραδίδονται στο συνεργείο την επόμενη μέρα μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Διακίνησης (ELC) της MAN.

Γνήσια Ανταλλακτικά MAN Ecoline

Τα γνήσια ανταλλακτικά MAN Ecoline είναι ανταλλακτικά που κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου σύμφωνα με τα πρότυπα Γνήσιων Ανταλλακτικών ΜΑΝ από τη MAN ή τον κατασκευαστή πρώτης τοποθέτησης (OEΜ). Η εκτεταμένη ανακατασκευή εξασφαλίζει ότι η ποιότητα των γνήσιων ανταλλακτικών MAN Ecoline είναι αντίστοιχη αυτής των γνήσιων ανταλλακτικών MAN. Αυτό διασφαλίζει ότι η συντήρηση των παλαιότερων οχημάτων μπορεί να εκτελείται σε λογικές τιμές βάσει αγοράς. Όπως και τα νέα γνήσια ανταλλακτικά MAN, τα ανταλλακτικά MAN Ecoline είναι επίσης διαθέσιμα σε όλο το δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών MAN, ενώ συνοδεύονται και αυτά από τη νέα διετή εγγύηση ανταλλακτικών.

Πίσω στα Νέα μας